Hevosjalostuksen tavoitteena on parantaa eläimen geneettistä tasoa seuraavissa sukupolvissa. Tavoitteeseen päästään valitsemalla seuraavan sukupolven vanhemmiksi geneettisesti parhaat yksilöt. Jalostuksella tähdätään siis hevostemme perinnöllisen laadun kohottamiseen ja sitä kautta mm. hevoskasvatuksen ja -urheilun kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen. Jalostuksella saatu muutos ja parannus eläinaineksessa on pysyvää.

Jalostus- tavoitteiksi asetetaan ne hevosen ominaisuudet, joiden suhteen jotakin tiettyä hevosrotua halutaan kehittää. Koska eri rotuisia hevosia käytetään moniin eri tarkoituksiin, on jalostustavoitteet myös määriteltävä rodun käyttötarkoituksen mukaan; ravihevosella painotetaan nopeutta, ratsulla notkeutta ja yhteistyöhalua, työhevosella rauhallisuutta ja poneilla rotupiirteitä.

Hevosurheilussa ja –harrastuksessa käytettävien kotimaisten hevosten laatuun ja kilpailukykyyn vaikuttavat sekä kotimaisessa hevosjalostuksessa saavutettu edistyminen että sen suhde muiden maiden jalostuksen etenemiseen. Jalostuksen etenemiseen vaikuttavat hevosten valinnan voimakkuus, arvosteluvarmuus, sukupolvien välinen aika ja geneettinen muuntelu. Hevosjalostusta tehdään aina kasvattajien yhteisellä päätöksellä. Käytännössä tämä tapahtuu jalostusjärjestön, jonka jäseniä kasvattajat ovat, laatimien jalostusohjesääntöjen avulla.