Talliratkaisuja valittaessa on hyvä huomioida hevosen käyttötarkoitus, ikä ja koko. Tilat tulee mitoittaa niin, että hevonen voi syödä ja juoda luonnollisessa asennossa, sekä mennä maaten. Hevosen viihtyvyyden kannalta on olennaista, että se voi toteuttaa luontaista laumakäyttäytymistään ja tarkkailla ympäristöä. Tallin lämpötilaan on syytä kiinnittää huomiota, sillä hevosen syönti vähenee liian lämpimässä. Mikä tahansa talliratkaisuista valitaan, on hyvä ilmanlaatu ensiarvoisen tärkeää hevosen terveydelle. Uusimmat vuonna 2014 voimaan astuvat tallirakentamisen päivitetyt säännökset löytyvät esim. Eviran julkaisemasta oppaasta Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen.


- aktiivitalli
- karsinatalli
- hevonen laitumella