Hevoset ovat lisääntyneet tuhansia vuosia luonnollisen astutuksen avulla. Tänäkin päivänä se on varteenotettava vaihtoehto, jos oriin tammamäärä on pieni, tammat terveitä ja matka oriin luokse ei ole liian pitkä. Mutta luonnollisen astutuksen sijaan, keinosiemennys ja alkionsiirto mahdollistavat jalostuseläinten tehokkaamman käytön.

Keinosiemennys
Suomessa hevosten keinosiemennystä alettiin käyttämään 1980- luvulla. Viime vuosina keinosiemennys on lisääntynyt hevosjalostuksessa lähinnä kolmesta syystä: Keinosiemennys vähentää oriin urakkaa siitoskaudella, se pienentää sukupuolitautien ja muidenkin tulehdusten riskiä tammoilla sekä sperman siirrot mahdollistavat tammojen tiinehdyttämisen lähempänä kotitallia tai jopa kotitallissa.

Oriasema vai kotisiemennys?
Kun kasvattaja on päättänyt tiinehdyttää tamman muuten kuin luonnollisella astutuksella, vaihtoehtoina ovat joko oriasema tai kotisiemennys. Helpoin tapa on viedä tamma siittolaan, jossa henkilökunta seuraa tamman kiimaa, noutaa spermalähetykset, siementää tamman ja tekee tiineystarkastukset. Kotisiemennyksessä puolestaan eläinlääkäri siementää tamman kotitallissa. Kotisiemennys kannattaa valita varsalliselle tammalle, jos varsa on sairas tai heikko tai jos kotitallissa esiintyy jotakin tarttuvaa tautia. Ennen kotisiemennykseen päätymistä, on tärkeää selvittää, pääseekö eläinlääkäri tarkastamaan ja siementämään tamman myös iltaisin tai viikonloppuisin. Lisäksi kannattaa ottaa selville miten työ hoidetaan, jos tarkastukset osuvat eläinlääkärin kesäloman ajalle. Kustannukset kannattaa myös selvittää etukäteen (eläinlääkärin käynnit).

Nykyisin keinosiemennystoiminta on luvanvaraista ja tarkkaan säädeltyä. Tarkoin määritelty lupa hevosten keinosiemennystoimintaan sekä siemennesteen lähetys- ja vastaanottoasematoimintaan anotaan maa- ja metsätalousministeriöltä.

Alkionsiirto
Hevosten alkionsiirrolla varmistetaan jalostuksellisesti arvokkaiden yksilöiden lisääntyminen ja nopeutetaan jalostusta. Alkionsiirto tapahtuu käytännössä siten, että haluttu tamma siemennetään halutulla oriilla, jonka jälkeen tammalle tehdään alkiohuuhtelu. Yksilöstä saadut alkiot siirretään kantajatamman kohtuun kehittymään. Alkionsiirtoa voidaan käyttää mm. tammoilla, jotka eivät jostakin syystä itse pysty kantamaan varsaa loppuun asti tai tammoilla, joilta halutaan enemmän jälkeläisiä esim. hyvän perimän vuoksi.

Alkionsiirto on verraten uusi lisääntymismenetelmä hevosjalostuksen puolella (vrt. naudat). Sitä käytetäänkin sen kalleutensa vuoksi vielä aika vähän. Alkionsiirtoakin määrittävät tietyt säädökset, jotka vaihtelevat maittain. Säädökset koskevat esim. syntyvän varsan kilpailuoikeuksia sekä tamman kilpailuoikeuksia tiineysaikana.