LÄHTEET:
Lillkvist, A. 1999. Ruokinnalla tuloksiin 3. Pietarsaari: Forsbergin kirjapaino Oy, 300-302.

May, C. 1990. Hevonen - Kasvatus ja hoito. Hong Kong: Leefung-Asco printers Ltd, 134,135.

Rosenlew, K. Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen - osa 10.2. Hakupäivä 15.11.2011, http://www.wixen.fi

Sevelius, F., Pettersson, H. & Green, B. 1997. Terve ja sairas hevonen. Keuruu: Otavan kirjapaino, 186-190.

Tieto tuottamaan 119. 2007. Hevosen ruokinta ja hoito. Porvoo: WS Bookwell Oy, 68-69.

Tuomola, K. Hevosen ähky. Hakupäivä 14.11.2011, http://www.heppalaakari.fiPaluu ähky etusivulle