KaasuähkyKaasuähky on yleisin suolistoperäinen ähky muoto. Kaasuähkyssä suoliston

mikrobiston tasapaino häiriintyy ja siellä tapahtuu virheellisiä käymisreaktioita,

mikä johtaa liialliseen kaasun muodostumiseen.

Yleisimmin kaasuähkyn syinä ovat pilaantuneet tai homeiset rehut, jäätynyt ruoho,

liian suuret väkirehu annokset ja suolistoloiset. Myös suoliston motoriset häiriöt

edistävät kaasuähkyn syntyä. Kaasuähkyn oireita ovat turvonneet kyljet ja

muuten normaalit ähkyn oireet.
Paluu ähky etusivulle