Hevonen tallissa

Hevonen voi joutua olemaan tallissa suurimman osan vuorokaudesta, täten talliolosuhteiden onkin oltava kunnossa. Huolehdi erityisesti näistä asioista: riittävä ilmatila, tehokas ja oikein mitoitettu ilmanvaihto, riittävä valaistus, oikein mitoitetut karsinat, käytävät, oviaukot sekä hoitotilat lisäävät sekä hoitajan että hevosen turvallisuutta. Optimaaliset talliolosuhteet lisäävät hoitajan työn mielekkyyttä sekä vähentävät käytöshäiriöitä ja sairastapauksia eläimillä.
Toimiva ilmanvaihto on ensiarvoisen tärkeää hevosen terbveydelle. Optimaalinen tallilämpötila on 2-8 celsiusta. Liian korkea ilmankosteus rasittaa hengityselimistöä ja vaikuttaa ratkaisevasti hevosen suorituskykyyn. Optimaalisena uilmankosteutena talliolosuhteissa voidaan pitää 50-65%:sta ilmankosteutta. Hevonen sietää hyvin kylmiäkin lämpötiloja, mutta ei vetoa ja kosteutta. Kuivikkeen valinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi talli-ilman laatuun. Useiden tutkimusten mukaan turvekuivitus vähentää talli-ilmaan vapautuvan ammoniakin määrää merkittävästi. Vaikka turvepöly on näkyvämpää kuin kutteripöly, on se hengityselinten kannalta terveellisempi vaihtoehto kuin hienojakoinen puupöly joka tunkeutuu keuhkorakkuloihin.
Karsinoiden tulee olla tarpeeksi isoja, hevosen pitää pystyä levähtämään karsinassa myös makuulla. Suositeltava karsinan koko on 2*säkäkorkeus ja lyhin sivu min. 1,5*säkäkorkeus. Varsomiskarsina 2,5*säkäkorkeus.Opas turvallisen ja ympäristöystävällisen tallin rakentamiseen löytyy esim. Hippoliksen sivuilta.

Ryhmäkarsinoissa jokaisella hevosella on oltava mahdollisuus laittaa makuulle yhtä aikaa. Ryhmäkarsinaan sijoitettavan lauman dynamiikka on selvitettävä tarkoin, jotta loukkaantumiset voidaan minimoida ja kaikilla laumaan kuuluvilla on mahdollisuus lepoon ja rauhalliseen ruokailuun.
Tallin käytävien on oltava vähintään 2,5–3,0 m. Tämä takaa turvalliset toimet käytävällä. Ovien tulee olla 1,5 metriä leveitä.
Valaistuksen tulee olla riittävä. Suositeltavaa olisi että jokaisessa karsinassa olisi kaltereilla suojattu ikkuna josta hevonen voi katsella ulos.