Hevonen tarhassa ja laitumella

Hevosen tulee päästä päivittäin jaloittelemaan tarhoihin, hevosen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Tarhan koon on oltava vähintään 20*50metriä. Useampien hevosten tarhaaminen samassa tarhassa on suositeltavaa mutta tarhojen koot on oltava isompia ja nurkkausten mielellään pyöreitä, jotta alempiarvoiset voivat väistää ylempiarvoisia.
Tarhan sijoittelu kannattaa valita niin että se antaa hevoselle mahdollisimman paljon virikkeitä ja siten että hevonen näkee muita hevosia. Aita materiaaliksi käyvät puu tai metalliputki, lisäksi sähkö aitausta voidaan käyttää, kunhan se on tarpeeksi näkyvä ja vahva. Piikkilankaa ei saa käyttää.
Hevosten olisi hyvä päästä laitumelle ainakin kesällä, myös talvella hevoset kaivavat lumesta heiniä ja syövät puunoksia. Kesälaitumelle hevosta vietäessä on hevonen ensin totuteltava tuoreheinään kahden viikon ajan ähkyn välttämiseksi. Laidun maata tulisi varata 0,5-1,0 hehtaaria hevosta kohden. Syksyllä laitumen kasvu hidastuu ja pinta-alaa tarvitaan enemmän. Lisäksi laitumella on oltava suojaava puusto tai katos tuulen ja sateen suojaksi
Sopivia laidun ruohoja on timotei, nurminata ja englanninraiheinä. Laitumet tulisi pitää puhtaana puhdistusniitoilla ja ne tulisi uudistaa riittävän usein loistartunnan välttämiseksi.
Pohjavesialueilla tulee huolehtia, ettei ole veden pilaantumisvaaraa.

Laidunpankista voi etsiä omalta alueeltaan sopivia vapaita kesälaidunpaikkoja.

Suomen hevosenomistajain keskusliitto on julkaissut laidunnusoppaan hevosenomistajille.