Aktiivitalli

Aktiivipihaton tarkoitus on tukea hevosen luonnollista liikkumista. Näin ollen aktiivipihatto sopii erinomaisesti kasvaville varsoille,joiden liikunnan tarve on suuri ja ensiarvoisen tärkeää luuston kehityksen kannalta.

Pihattorakennukset ovat lämmittämättömiä tiloja jolloin niiden rakennuskustannukset jäävät pienemmiksi kuin perinteisen karsinatallien.Tämä mahdollistaa usein vanhan rakennuskannan hyötykäytön.
Aktiivipihaton tarkoitus on tarjota hevoselle mahdollisimman hyvin luonnollista elinympäristöä vastaava kasvuympäristö.

Pihatto – olosuhteissa hevonen voi toteuttaa luonnollista laumakäyttäytymistään.Lajin mukaisten käyttäytymismallien toteuttamismahdollisuuden on todettu useissa tutkimuksissa vähentävän hevosten häiriökäyttäytymistä.

Automaattiruokinta mahdollistaa hevosen jatkuvan ja yksilöllisen ruokinnan. Perinteisissä talliolosuhteissa hevosen ruokinta on suurin yksittäinen työllistävä tekijä.Automatisoitu ruokinta mahdollistaa työkustannussäästöt ja väkirehujen jakamisen tarvittaessa pieninä annoksina useita kertoja päivässä.Aktiivipihatossa heinäruokinta toteutetaan vapaana heinäruokintana, vapaa heinäruokinta takaa tasaisen rehun sulamisen.Vapaan heinäruokinnan haitat, kuten hotkiminen ja ylensyöminen pyritään minimoimaan tarjoamalla korsirehu tiheistä verkoista.

Aktiivitalli ratkaisuja:

Pellon
MTY Aktiivitalli